1. DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure de l’informació recollida a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de l’Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflexen les següents dades: l’empresa titular de sanite.es és Manejo Integrado de Plagas y Patologías, S.L. (en endevant SANITE), amb domicili a aquests efectes al C/Del Mig, 24 C.P. 08880 de Cubelles amb número de C.I.F: B63265086. Telèfon de contacte: 93 336 20 24. Correu electrònic de contacte: info @ sanite.net
 1. USUARIS: L’accés i/o ús d’aquest portal de SANITE atribueix la condició d’USUARI,que accepta, desde dit accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflexades. Les citades Condicions seràn d’aplicació indepedent de les Condicions Generals de Contratació que en el seu cas resulten d’obligat compliment.
 1. ÚS DEL PORTAL: sanite.es proporciona l’accés a informacions, serveis, programes o dades (en endevant, “els continguts”) a Internet pertanyents a SANITE o als seus lliçenciats als que l’USUARI pugui tenr accés. L’USUARI asumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Dita responsabilitat s’extendeix al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En dit registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i licita. Com consecuencia d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la que serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discusió o grups de notícies) que SANITE ofereixi o pugui oferir mitjançant el seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emplear-los per (i) incòrrer en activitats ilícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difundir continguts o propaganda de caràcter racisa, xenòfoba o pornográfico-il·legal, d’apología al terrorisme o atentatori contra els drets humans; (iii) provocar danys als sistemes físics i lògics de SANITE, dels seus proveeidors o de terceres persones, introduïr o difundir a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sisteme físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment mencionats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular el seus missatges. SANITE es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobes, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la juventut o l’infancia, l’orde o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaren adecuats per la seva publicació. En qualsevol cas, SANITE no es farà responsable de les opinions vertides pels usuaris mitjançant els fòrums, xats u altres eines de participació.
 2. PROTECCIÓ DE DADES: SANITE compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aproba el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vela per garantizar un correct ús i tratament de les dades personals de l’usuari. Per a això, junt a cada formulari de recapte de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a SANITE, farà saber a l’usuari de l’existència i aceptació de les condicions particulars del tratament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la posibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancelació u oposició, la finalitat del tratament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas. Així mateix, SANITE informa que dona compliment a la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de l’Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment pel tratament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.
 3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL E INDUSTRIAL: SANITE per si o com cesionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual e industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, só, audio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i diseny, selecció de materials, usats, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de SANITE o be dels seus llicenciats. Tots els drets reservats. En virtut de lo disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expresament prohibides la reproducció, distribució i la comunicació pública, inclòsa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol soport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de SANITE. L’USUARI haurà de abstener-se de suprimir, alterar, el·ludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de SANITE.
 4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: SANITE no es fa responsable, en qualsevol cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugués ocasionar, a títol enunciatiu: errors u omisions als continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmisió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, encara d’haver adoptat totes les mesures tecnològiques necesaries per evitar-lo.
 5. MODIFICACIONS: SANITE es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes al seu portal, puguent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten mitjançant de la mateixa com la forma en la que aquestos apareguin presentats o localitzats al seu portal.
 6. ENLLAÇOS: Al cas de que a sanite.es es disposessin enllaços o hipervincles dirigits a altres llocs d’Internet, SANITE no exercirà cap tipus de control sobre aquestos llocs i continguts. En cap cas SANITE assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertenent a un lloc web aliè, ni garantitzarà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitut, amplitut, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació contenida en ningun de dits hipervíncles u altres llocs d’Internet. Igualment l’inclusió d’aquestes conexions externes no implicarà cap tipus d’asociació, fusió o participació amb les entitats conectades.
 7. DRET D’EXCLUSIÓ: SANITE es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferits sense necessitat de previ avís, a instància propia o d’un tercer, a aquells usuaris que incomplin les presents Condicions Generals d’Ús.
 8. GENERALITATS: SANITE perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda dins del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
 9. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ: SANITE podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí terminades, sent debidament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estarà vigent fins que siguin modificades per altres debidament publicades.
 10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre SANITE I l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i en qualsevol controversia es sometrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.